stockholm

Avslutningskonferens den 22 april 2016

Erfarenheter och resultat från projektet

Projektet Funktionshinder i etableringen bedrevs i tre år med stöd från Allmänna Arvsfonden. Under avslutningskonferensen summerades projektet och de resultat och erfarenheter som kommit av projektet lyfts fram. Under konferensen deltog såväl chefer och handläggare inom de berörda myndigheterna, som representanter från intresseorganisationer, från kommuner, landsting, SFI och andra organisationer med beröring på etableringen.

Ta del av dokumentationen från konferensen här (pdf 418 kB, öppnar i nytt fönster)

Här finns PowerPoint-presentationerna att hämta i pdf-format (pdf 3,9 mB, öppnar i nytt fönster)

Här beskrivs olika uppslag och förslag framtagna av arbetsgruppen som kan bidra till en tidig identifiering av funktionsnedsättning och trauma hos vuxna asylsökande och nyanlända personer i etableringen:

Identifering av funktionsnedsättning/trauma. Stödmaterial 2016 (pdf 1027 kB, öppnar i nytt fönster)

Identifering av funktionsnedsättning/trauma. Stödmaterial 2016. (Word 137 kB, öppnar i nytt fönster)

Här kan du kostnadsfritt beställa det tryckta stödmaterialet: kansli@sios.org. Ange ditt namn, postadress och antal exemplar.

Genomförd kompetensutveckling Hösten 2014 - Hösten 2015

Projektet Funktionshinder i etableringen erbjöd kompetensutveckling i form av seminarier, workshopar och föreläsningar för medarbetare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, kommunerna och Landstinget i Stockholms län.

Nedan får du ta del av videoföreläsningar, kompendium av skriftligt material och referat av seminarierna.

Kompetensutvecklingsinsatser Hösten 2014 (pdf 782 kB, öppnar i nytt fönster)

Videoföreläsningar (Öppnar i nytt fönster)

Kompendium med skriftligt material från några videoföreläsningar (pdf 2333 kB, öppnar i nytt fönster)

Kompetensutvecklingsinsatser Våren 2015 (pdf 97 kB, öppnar i nytt fönster)

Kompetensutvecklingsinsatser Hösten 2015 (pdf 1327 kB, öppnar i nytt fönster)

Seminarium Specialisterna i etableringsuppdraget (2015-10-14) (pdf 1451 kB, öppnar i nytt fönster)

Seminarium Vuxna med funktionsnedsättning i etableringen (2015-11-10) (pdf 1702 kB, öppnar i nytt fönster)

Seminarium om trauma, hörselnedsättning och SFI (2015-11-11) (pdf 1691 kB, öppnar i nytt fönster)

Seminarium Vuxna med funktionsnedsättning i etableringen (2015-11-12) (pdf 1703 kB, öppnar i nytt fönster)