Stockholm

Projektet är ett treårigt samarbete mellan flera olika aktörer vars medarbetare på olika sätt arbetar med nyanländas etablering i Stockholms län. Syftet är att lägga till ett funktionshinderperspektiv i arbetet. Vuxna nyanlända med funktionsnedsättning/och eller trauma ska ha samma möjligheter som andra nyanlända personer i etableringen att ta del av svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser inom ramen för etableringsuppdraget som myndigheterna har.

Projektet pågår fram till den 31 maj 2016 och finansieras av Arvsfonden.

Logo