Stockholm

Om oss

Arbetsförmedlingen har sedan 2010 huvudansvaret för etableringsinsatserna för de nyanlända. De samverkar med andra myndigheter i etableringsuppdraget. Tillsammans kan vi genom projektet sätta fokus på funktionshinderperspektivet för en bättre och effektivare etableringsprocess.

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS är huvudman för projektet som genomförs i samarbete med:

Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Migrationsverket, Stockholms läns landsting samt Stockholms stad, Dyslexiförbundet, FMLS, Hörselskadades Riksförbund, HRF och Synskadades Riksförbund, SRF.

logo arbets logo migra logo sll logo stockholm logo arvsfonden logo hrf  logo fmls logoläns  logo SRF logo sios