stockholm

Videoföreläsningar

Projektet Funktionshinder i etableringen har som syfte att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län. Som en del av projektet anordnas ett antal kompetensutvecklings- insatser under hösten 2014. Föreläsningar nedan inspelats i samband med kompetensinsatserna:

Om andraspråksinlärning och andraspråksutveckling hos vuxna

I föreläsningen redogörs för hur vuxna lär in språk och vilka förutsättningar som krävs samt hur språkutvecklingen ser ut med eventuella avvikelser. Diskussionsfrågor förekommer.

Medverkande: Anna Flyman Mattsson, lektor i svenska som andraspråk vid Lunds universitet.

Klicka på länken för att komma till videoföreläsningen i projektets YouTube-kanal (Öppnar i nytt fönster)

Migration och hälsa

Syftet med temat är att öka kunskapen om migrationens påverkan på hälsa och dess betydelse för människor etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Föreläsningarna innehåller en sammanfattande redovisning av olika vetenskapliga och aktuella rön inom detta kunskapsområde.

Medverkande: Joakim Lindqvist, distriktsläkare, Transkulturellt Centrum. Anne Johansson Olsson distriktssköterska/vårdlärare, Transkulturellt Centrum. Josefin Wångdahl, doktorand vid Uppsala universitet. Per-Olof Östergren, professor/överläkare vid Lunds universitet.

Klicka på länken för att komma till videoföreläsningarna i projektets YouTube-kanal (Öppnar i nytt fönster)

För att ta del av Joakim Lindqvist på Transkulturellt Centrums föreläsning om Migration och psykisk ohälsa, var god kontakta honom på joakim.linqvist@sll.se

För att ta del av Anne Johansson Olsson på Transkulturellt Centrums föreläsning om Migrationens påverkan på hälsan, var god kontakta henne på ann.johansson-olsson@sll.se

Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal

Syftet med temat är att ge verktyg till handläggarna för att bättre förstå individens kulturella bakgrund som en del av individens totala livssituation och ge stöd och förutsättningar för bättre etablering.

Medverkande: Maria Sundvall, psykiater och andra medarbetare på Transkulturellt Centrum.

För att ta del av Maria Sundvall på Transkulturellt Centrums föreläsning om Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal, var god kontakta henne på maria.sundvall@sll.se

Etnicitet, kultur och funktionshinder

Syftet med temat är att öka kunskapen om människor med etnisk minoritetsbakgrund och funktions- nedsättning när det gäller förutsättningar, stöd och möjligheter att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.

Medverkande: Företrädare för olika verksamheter och organisationer samt människor med etnisk minoritetsbakgrund och funktionsnedsättning.

Klicka på länken för att komma till videoföreläsningarna i projektets YouTube-kanal (Öppnar i nytt fönster)